Diensten per onderdeel

Klik hieronder op de dienst waarin je geïnteresseerd bent.

Bewegingsbegeleiding
Voedingsbegeleiding

Je kan bij mij op meerdere manieren begeleiding krij-gen als het gaat om voeding. Als klant heb je de mogelijkheid om inten-sief begeleid te worden. Maar het kan ook om een eenmalige voedingsanalyse gaan........

Door het al jarenlang geven van verschillende sportlessen heb ik een grote kennis opgebouwd als het gaat om gezond bewegen. Naast de voe-dingsbegeleiding kan ik je dus ook adviseren op het gebied van bewegingsacti-viteiten............

Wandelgroep BodyPlus
Voedingsbegeleiding

Je kan bij mij op meerdere manieren begeleiding krij-gen als het gaat om voeding. Als klant heb je de mogelijkheid om inten-sief begeleid te worden. Maar het kan ook om een éénmalige voedingsanalyse gaan........

Rug, Houding & Buik training (RH&B)

Een rustige gezellige trai-ning van drie kwartier. De nadruk in deze training ligt op het sterk maken van de rug en buikspieren. Daar-naast wordt aandacht ge-schonken aan een goede houding. Het tempo is rustig en niets moet. Het motto is:.........

Wandelgroep BodyPlus

Vind je het niet prettig om alleen het bos in te gaan of vind je het gewoon gezellig met een groep:

Iedere dinsdagochtend maken we een boswan-deling van ongeveer.........

Publiek
Presentatie bij jou thuis

Eerst had je de Tupperware party's, opgevolgd door de Lingerieparty's. Maar heb je wel eens een voedings-/ bewegingsdeskundige uitgenodigd. NEE! Dan is dit je kans om origineel te zijn.